Καλανταρτς και νέον έτος (ποντιακά κάλαντα από aka)


Εδέβαν τα Χριστούγεννα, έρθανε και τα Φώτα,
άνοιξον το καρδόπο σου, τη παραδείσ΄την πόρταν
Καλανταρτς και νέον έτος, κόρ΄θα παίρω σε οφέτος,
καλαντάρ΄τς καλή χρονία, κόρ΄έλ΄ας φιλώ σε μιαν

Έρθαν πουλί μ΄ τα Κάλαντα, έρθανε και τα Φώτα,
εσύ την χώραν ξάι μ΄ ακούς, την καρδία σ΄ ερώτα.
Καλανταρτς και νέον έτος, κόρ΄ θα παίρω σε οφέτος,
καλαντάρ΄ τς καλή χρονία, κόρ΄ έλ ΄ας φιλώ σε μιαν

Ανοιξον, ρίζα μ΄ άνοιξον, άνοιξον το πορτόπο σ΄,
Και δός με γλυκύν φίλεμαν κι έπαρ΄ με σ΄ εγκαλόπο σ΄
Καλανταρτς και νέον έτος, κόρ΄θα παίρω σε οφέτος,
καλαντάρ΄τς καλή χρονία, κόρ΄έλ΄ας φιλώ σε μιαν

Advertisements

One thought on “Καλανταρτς και νέον έτος (ποντιακά κάλαντα από aka)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.