Εγώ πάντως πιστεύω στην τηλεόραση ως μέσο αμφίδρομο και διαδραστικό


Media_httpimagesinsta_oyzoh

Taken at Ginger Ale

Advertisements