Και σήμερα και αύριο και κάθε μέρα, στον δρόμοAdvertisements