Μουσική καλημέρα και μια πρόταση για την κρίση


Η πρόταση αυτής της σελίδας για την έξοδο απ την κρίση (με δυο λόγια): μονομερής διαγραφή χρέους, ριζική μείωση του κράτους, όλα τα μέσα παραγωγής στους εργαζόμενούς τους, δήμευση της περιουσίας της εκκλησίας, κατάργηση του στρατού

Advertisements