Hard to tell, tough to seeTaken at Vrontero, Prespa

Advertisements