Το τραίνο έφερε φαγητό – και καλούς ανθρώπουςTaken at Domokos Railway Station

Advertisements